Hồi ký của bà Phạm Ngọc Lý, ái nữ cựu Hiệu trưởng Phạm Văn Còn, nguyên Giáo sư và Hiệu trưởng trường Petrus Trương Vĩnh Ký và hồi ký của Phạm Thanh Lâm, Thú nam Ông Phạm Văn Gĩ, Hội kế viên trường Petrus Ký.

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali 1995)