Học bổng năm 1929 cho học sanh Petrus Ký

Sưu tập:  Võ Phi Hùng

(Nguồn: báo Đuốc Nhà Nam số 131 ngày 7-9-1929)

Số báo Đuốc Nhà Nam ngày 7-9-1929 cho biết nghị định của Thống đốc Nam kỳ ký ngày 31-8-1929 đã cấp các học bổng bán phần và toàn phần cho học sanh Petrus Ký của hai ban Cao đẳng Sơ học Pháp Việt và Trung đẳng.

1.  (12) phân nữa học bổng lưu học sanh trong lúc theo học ban Cao đẳng Sơ học Pháp Việt, trong số này thấy đa số là các học sinh trong vùng Saigon, Chợ Lớn, Gia Định.

2.  (35) học bổng toàn phần cho lưu học sanh ban CĐSHPV từ các tỉnh Tây Ninh, Biên Hoà, Bà Rịa, Tân An, Thủ Dầu Một và đô thị Chợ Lớn.

3.  (15) học bổng toàn phần lưu học sanh ban Trung đẳng và (1) bán phần LHS ban Trung đẳng.

Ngoài ra, nghị định này cũng cấp cho trường Nữ Học Đường Sài Gòn (Gia Long): (2) phân nữa học bổng lưu học sanh ban Cao đẳng Sơ học Pháp Việt, (5) học bổng toàn phần cho lưu học sanh ban CĐSHPV.

Trường trung đẳng Mỹ Tho (Nguyễn Đình Chiểu):  (4) phân nữa học bổng lưu học sanh ban CĐSHPV, và (23) học bổng toàn phần cho lưu học sanh ban CĐSHPV.

Trường Cần Thơ (Phan Thanh Giản):  (2) phân nữa học bổng cho lưu học sanh ban Sơ Học Thượng Đẳng Pháp Việt và (24) toàn phần học bổng ban SHTĐPV.

Sưu tập:  Võ Phi Hùng (PK 67-74), 1-5-2023