Thầy Châu Thành Tích – Giáo sư Toán Petrus Ký

La Thích và Võ Quốc Khanh

(Nguồn: đặc san Tạ Ơn Thầy – Nhớ Ơn Cô, thực hiện bởi một nhóm CHS Petrus Ký 65-72)

Thầy Châu Thành Tích, đội nón màu xám và ngồi cuối bàn bên mặt, cùng học trò Petrus Ký hàn huyên ở Coffee Factory, Little Saigon, Nam Cali ngày 1-8-2021.