Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký

Giấy Gọi

(Nguồn: FB Loc Nguyen Dai Hung)