Giải bóng bàn “Vô địch Sinh Viên và Học Sinh Việt Nam 1973”

(Nguồn : Sóng Thần số 0451 ngày 25/01/1973)

tmc sưu tầmSongThan_0451 25JAN 1973.pdf