GÁC MỘNG SẦU

Nguyễn Ngọc René

Chùm thơ tứ tuyệt độc vận Made in France.

Gac mong sau 01

Gac mong sau 02Nhạc khúc nào dâng kể lể tình

Con đường vắng bỗng gót hằn in

Mây bay rụng vỡ hoàng hôn chín

Lá đỗ chiều phai rớt vạn nghìn…

*

Gac mong sau 03Nhắc lại chi nhiều chuyện đã qua

Ngàn đêm lẻ bóng lệ chan hoà

Trăm năm lỡ nhịp buồn đôi má

Bước nhẹ sao mà giọt ướt sa…

*

Gac mong sau 04Ở tận phương nào để thấy nhau

Nàng thơ ngóng gió đợi tim nhàu

Mơ màng ước nguyện lòng đau đáu

Mỏi mắt trông chờ dạ luống đau…

*

Gac mong sau 05Cách biệt ngàn xa những dặm đường

Ai về bến mộng trọn lòng thương

Tàn hơi sức kiệt đành buông hướng

Bỏ mặc tình say đậm má hường…

*

Gac mong sau 06Phủi bụi gian trần diệt chữ yêu

Thương chi chẳng được khổ thêm nhiều

Hoài mơ ước dệt mà luôn thiếu

Thất thểu canh dài ước nguyện phiêu…

*

Gac mong sau 07Phận hẩm thì thôi gác mộng sầu

Gian trần mấy chốc sẽ chìm sâu

Vùi chôn đáy huyệt riêng mình thấu

Được mất đời kia chớ bận rầu…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/09/2016

 

GÁC MỘNG SẦU

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René.

Vân Khánh diễn ngâm.