FALL OF SAIGON – Các Album ảnh về ngày Sài-Gòn sụp đổ 30-4-1975

Sài Gòn Xưa

thang dan 06

Đây là bộ sưu tập ảnh đầy đủ rất chi tiết về ngày Sài-Gòn sụp đổ cùng tất cả các khu vực Miền-Nam Việt-Nam bị cộng sản cướp, với gần 1000 tấm ảnh đã làm riêng ra mỗi folder cho quý vị dễ xem.

Xem các Album về Sài-Gòn trên từng folder dưới đây :

Album 1https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157621997665628

Album 2https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157629544690996

Album 3https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157655074124850

Album 4https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157652105357792

Album 5https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157649545009638

Album 6https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157650629421230

Những ngày tháng cuối cùng của đất nước Việt-Nam Cộng-Hòa và thủ đô Sài-Gòn với cờ vàng còn tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cùng những con đường quen thuộc, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 lúc này Tổng Thống Dương Văn Minh cùng toàn thể nội các đang ở trong dinh chờ bộ đội cộng sản Bắc Việt tiến vào, sau đó được đưa qua đài phát thanh Sài-Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng và toàn bộ các binh chủng trong Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng vô điều kiện.

Từ đây Việt-Nam Cộng-Hòa chính thức vắng mặt 44 năm.

Bộ ảnh này quý vị nào thích cứ share về thoải mái để làm kỷ niệm, có thể trong bộ ảnh này có mặt của bạn hay của gia đình bạn hoặc những người thân bạn bè của mình cách đây 44 năm trước (Sài Gòn Xưa).

Sài Gòn Xưa