Đôi bờ thương nhớ

Vưu Văn Tâm

31 03 2016 01

Dòng sông nào chia đôi bờ ngăn cách
Nước đôi dòng rẽ lối tiễn người đi
Bến bờ kia có xanh thắm lá hoa
Bờ bến này lặng lờ con nước chảy

Nào ai biết bao nhiêu mùa nắng lạ
Gửi niềm thương theo tiếng nỉ non sầu
Tháng hạ về, ve tấu khúc tiêu tao
Dây tơ đứt thôi cung đàn đã lỡ

Vầng trăng xưa vẫn soi dòng sông cũ
Ánh sao khuya vẫn sáng nẻo đi về
Chèo chống mỏi mê, đôi dòng nước ngược
Lỗi câu thề trăng nước cũng bơ vơ

Ngày dần phai, năm tháng cũng tàn phai
Tình mười năm cũ bâng khuâng, bẽ bàng
Chiều hoàng hôn muộn màng tia nắng quái
Đò xa mờ, bến vẫn ngậm ngùi trông

27.03.2019