DIÊU BÔNG HẠNH NGỘ

Nguyễn Ngọc René

Mây lờ lững phương trời xanh thăm thẳm

Chim líu lo đậu cành thắm hoa cười

Nhảy chuyền chân vũ điệu thật lả lơi

Tìm liền cánh cặp đôi đời luyến ái

*

Người ta cũng ước ao và mơ mãi

Sánh vai nhau vui hiện tại bình an

Cả tương lai hạnh phúc cháu đầy đàn

Tròn tha thiết cùng tay đan gối mộng…

*

Ai cũng muốn như cánh chim bay bổng

Cho hồn phiêu theo lay động cùm mây

Sáng trưa chiều uyên ương ngát thơm đầy

Chim liền cánh du miên đây cùng đó…

*

Dẫu khó nhọc nhưng tình thì gắn bó

Bể dâu nào ai nở bỏ chia lìa

Sáng trưa chiều dìu dắt đến canh khuya

Tình chung thủy răng long kìa tóc bạc…

*

Chữ hạnh phúc chao ôi sao bát ngát !

Có chi đâu như chim hạc trên trời !

Đến bao giờ ta có được thảnh thơi ?

Tròn ân ái niềm yêu ngời dịu ngọt …

*

Thế mới biết tình duyên cao chót vót

Phận như vôi thân bèo bọt xuôi dòng

Tựa lục bình trôi dạt mãi long đong

Nơi nào bến để yên lòng hạnh ngộ…

*

Diêu bông hỡi ! Lá phương nào mách chỗ…

Dẫu xa mù .. dầu mấy độ thu sang…

Bền lòng cố mãi sẵn sàng

Tìm ra hạnh phúc .. cưu mang một đời…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/07/2016