Diễn Đàn Petrus Ký số 41

http://petrusky.de/images/banners/round_push_6.gif   Trong số DĐPK số 41 / 2016 (Xuân Bính Thân) mới nhất, độc giả có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài

Tác giả

Thư ngỏ

Ban Biên Tập

Sớ Táo Quân Petrus Ký Bính Thân

Nguyễn Ngọc Báu

Bạn tù – Nhạc vàng

 Hoàng Quốc Việt

 Năm Thân . Bàn hươu tán vượn

Nguyễn Thành Thụy

Cha và Con

Internet

Gạo nàng Thơm – Chợ Đào

 Phạm Xuân Phương

Huyền thoại ma quái

BonSai

100 năm – Dương Thiệu Tước

Hoa Hướng Nam

Đẹp và Độc

Cánh Chuồn Chuồn

Gió mùa Đông Bắc (chương 22-23)

Trần Ngươn Phiêu

Nước Đức thống nhất – 25 năm nhìn lại

Lương Nguyễn

Sư huynh đệ Petrus Ký

Tô văn Cấp

Uống nước nhớ nguồn

Trần Đan Hà

Hán Nôm – Tập 5

Lê văn Đặng

Thầy Tạ Ký – Nhà Giáo, nhà Thơ

Nguyễn Vĩnh Thượng

Chương trình ĐHPK 22 / 2016

Ban Châp Hành

Thư đi – Tin lại

Ban Biên Tập

image 1