Đêm về trên Cologne

Vưu Văn Tâm

Giáo đường im bóng trong sương xám

Phố xá lên đèn ngó hắt hiu

Người muôn năm cũ nay đâu vắng

Hững hờ tay nắm một bàn tay

*

Sông Rhine xuôi ngược đôi dòng lạ

Xao xuyến đêm về bóng tịch liêu

Nẻo đó ai về tương tư trúc

Muộn màng nhớ tiếc thuở xuân xanh

11.01.2022