DÁNG THU và TRƯỜNG XƯA

Nguyễn Ngọc René

Dang thu va truong xua 01Hạ vừa dứt nào mong thu đến

Muà đã sang thiên mệnh định kỳ

Lá vàng lay động hàng mi

Buồn khơi lây lất vị thi ngày nào

*

Dang thu va truong xua 02Tâm tư lắng trăng sao nỗi nhớ

Về một thời đã lỡ tình câm

Uớc nguyền nên nghĩa âm thầm

Uyên ương sum họp ngày rằm trăng thanh

*

Dang thu va truong xua 03Thời xuân ấy nay thành dĩ vãng

Lá thu rơi bảng lảng mây vờn

Mộng xưa người cũ chập chờn

Men cay gió núi chợt hờn thu sang…

*

Dang thu va truong xua 04Ai phương đó đi ngang Xóm Củi

Về Bình Đông lủi thủi một mình

Ghé thăm trường cũ bao tình

Dầu trường đổi dạng bóng hình xa xưa…

*

Dang thu va truong xua 05Thương biết mấy viết chưa hết ý

Bao chuyện lòng cứ nghĩ loanh quanh

Vào thu tóc bạc nào xanh

Nỗi niềm xưa cũ nay thành dòng thơ

*

Dang thu va truong xua 06Ta cứ thảo chơ vơ chốn cũ

Một mình thôi tự nhủ nên lời

Hão huyền bạn hữu xa lơi

Tình xưa nối lại thơ mời riêng ta…

 

-N3- Nguyễn Ngọc René – 01/08/2015

DÁNG THU và TRƯỜNG XƯA

Ngọc Sang diễn ngâm

MC Hồng Vân

Thơ + thực hiện hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René