Có những con đường

Vưu Văn Tâm

Thương gửi em Trường Linh

co nhung con duong 01.jpg

Có những con đường ươm tuổi thơ
Ngày đầu theo mẹ đến trường quê
Thoảng hương cau, thơm mùa mạ mới
Lớp vỡ lòng ghi khắc mãi trong tim

Có những con đường xanh ước mơ
Bình minh vẫy gọi dấu chân quen
Không ngại đường xa, hăng sức trẻ
Mai này chim cất cánh bay cao

Có những con đường sau chiến chinh
Ngậm ngùi thưa vắng bóng thầy cô
Bạn cũ đời chia năm bảy nẻo
Còn thương dăm đứa lạc loài xa

Có những con đường xa rất xa
Hiện về trong một thoáng chiêm bao
Tuổi nhỏ hồn nhiên trang vở mới
Phượng đỏ sân trường, rộn tiếng ve

20.04.2019