Chữ Dũng trong hành trình của nhà bác học ngôn ngữ Trương Vĩnh Ký

TS Trần Văn Đạt

(Nguồn: ĐS Petrus Ký 2009, Hôi AH Petrus Ký Bắc California)