Chiều

Vưu Văn Tâm

chieu 01

Chiều qua con phố cũ
Hàng cây gầy xanh xao
Ngọn đèn đường cuối ngõ
Hắt hiu đổ bóng dài

Chiều qua ngôi trường cũ
Ngói đỏ tường rêu phong
Bạn bè dăm bảy đứa
Phiêu bạt bốn phương trời

Chiều qua thành phố cũ
Nắng vàng vương tóc ai
Giọt buồn cay đôi mắt
Phố cũ chừ thay tên

Chiều qua trên phố lạ
Hoàng hôn tím chơi vơi
Bao mùa thu về muộn
Lá vàng ngập hồn quê

09.11.2018