Bản vẽ con dấu của Hội do Thầy Nguyễn văn Quyện phác thảo

Ban ve con dau