Ban Dân Nhạc Petrus Ký vào những năm 1965 – 1968

Người ghi lại:  Võ Phi Hùng (PK 67-74)

Qua sự tiếp xúc với anh Trang Văn Sanh (PK 62-68) thì ban Dân Nhạc Petrus Ký được thành lập vào năm 1965 do thầy Nguyễn Hữu Ba làm giáo sư Hướng dẫn, và bao gồm học sinh các lớp từ đệ Lục đến đệ Tam, trong đó có anh Sanh năm 1966 đang học lớp đệ Tam B2.  

Bức ảnh bên dưới chụp vào đầu năm 1966 tại sân trường Tiểu học Biên Hoà trong lần dự trại sinh hoạt với học sinh Trung học Biên Hoà do CPS (Chương trình Phát triển Sinh hoạt Thanh niên Học đường) tổ chức.  Ban Dân Nhạc Petrus Ký tham dự để phổ biến dân ca và nhạc dân tộc trong giới học sinh.  Buổi lễ khai mạc và bế mạc đã được ông Tỉnh trưởng Biên Hoà đến dự.

Anh Sanh được thầy Ba chọn làm trưởng nhóm để phụ giúp với thầy vì từ năm học lớp đệ Tứ 3, anh cũng theo học ban cao đẳng trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn.  Hết thảy ban nhạc luyện tập tại trường vào ngày Chủ nhật hàng tuần.  Nhạc cụ (ngoại trừ đàn Tranh) hầu hết là do thầy Nguyễn Hữu Ba cung cấp, và được để tại phòng Sinh hoạt của trường.   Thầy Ba chỉ dạy về căn bản còn luyện tập do anh Sanh phụ trách.   Bài bản trình diễn cũng do thầy Ba lựa chọn.

Người ghi lại:  Võ Phi Hùng (PK 67-74)

16-10-2020