Anh Quách Vĩnh Thiện và những kỹ niệm với Petrus Ký / Âu-Châu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu bàng hoàng, xúc động, nhận được tin buồn:

Anh  Quách Vĩnh Thiện,

QVT Au chau 01

Cựu học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký, niên khóa 1956 – 1963,

thành viên của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu,

đã vĩnh viễn chia tay gia đình, bạn bè vào ngày thứ sáu, 13.09.2019, lúc 12:25 giờ tại Paris.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu lại mất đi 1 Thành viên thân thương, đã cộng tác đắc lực với Hội trong những chương trình văn nghệ Đại Hội Petrus Ký mỗi năm,

cũng như Anh đã cống hiến cho văn hóa Việt Nam với toàn bộ Truyện Kiều, Chinh Phụ ngâm, đã được anh phổ nhạc.

Toàn thể Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu xin được chia sẽ nổi niềm thương nhớ trước giờ chia tay cùng với chị Thanh Vân,

đồng tịnh tâm hồi hướng cho anh Quách Vĩnh Thiện và cầu chúc cho Anh Thiện sớm về cõi Vĩnh Hằng !

         Nay kính

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu.


Vài hình ảnh kỷ niệm với Anh Quách Vĩnh Thiện trong Đại Hội Petrus Ký / Âu-Châu:

–      Anh Thiện và bản nhạc bất hữu: Apache  (The Shadows)

QVT Au chau 02

QVT Au chau 03 QVT Au chau 04

QVT Au chau 05 QVT Au chau 06

QVT Au chau 07.jpg

–      Anh Thiện, chị Thanh Vân (bên trái) và nhóm Silicon:

QVT Au chau 08.jpg

–      Anh Thiện và bạn bè:

QVT Au chau 09

–      Anh Thiện và buổi ra mắt trọn bộ dĩa Truyện Kiều được anh phổ nhạc:

QVT Au chau 10

QVT Au chau 11

QVT Au chau 12.jpg

QVT Au chau 13

QVT Au chau 14

–      Chị Thanh Vân (phu nhân anh Thiện) thuyết trình:

QVT Au chau 15

Xin được cúi đầu chào vĩnh biệt người anh đồng môn, Quách Vĩnh Thiện !!!

T.m. Ban Chấp Hành HAHPK/AC

Lê, Trung-Trực