40 NĂM TÌNH LỠ…

Nguyễn Ngọc René

40 NĂM TÌNH LỠ…

Thơ & Vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm 

Ôi dâu bể.. khiến đôi mình cách biệt

Ba năm rồi cũng chẳng biết đâu tìm

Về phương nào vỡ tổ hỡi đàn chim ?..

Giờ lẻ bạn  hoài mơ ghìm trong dạ…

*

Rồi lại tiếp  mười năm mình nay đã

Xa muôn trùng.. ôi thật quá âu  sầu…

Biết làm sao  nối nhịp để mà khâu

Nồng hương lửa  kết nên bầu thơ nhớ…

*

Rồi thêm nữa  mười lăm năm đò lỡ

Mối tình xưa  giờ duyên nợ còn vương

Kể từ ngày  hai đứa học chung trường

Luôn nghĩ đến  vì lòng thương gắn bó…

*

Càng chồng chất  hai mươi năm chẳng bỏ

Nhớ về nhau  tựa hôm nọ .. vừa xa

Và trong lòng  luôn giữ thuở ngọc ngà

Bao kỷ niệm  nồng hoan ca tuổi dại…

*

Rồi một thoáng   ba mươi năm .. khắc khoải

Chết hay còn.. nơi hải ngoại?.. Quê mình?..

Biết đâu tìm?..Hình bóng cũ học sinh?..

Mà nhung nhớ  đã nên tình trong dạ…

*

Rồi lần lữa .. ba mươi lăm năm đã

Kể từ ngày  không từ tạ một lời…

Mình xa nhau  nghìn dặm chốn mù khơi

Sao niềm nhớ  vẫn sáng ngời tâm não…

*

Ôi ! Ngày tháng .. xoay dần theo con tạo

Ta lạc loài  bao cơn bão trong đời

Những nỗi niềm  khắc khoải mãi nào ngơi

Mong hạnh ngộ  xoá tan trời đơn chiếc…

*

Đã bốn chục   năm rồi mình cách biệt

Chim lìa đàn   ôi chẳng biết phương nao…

Bụi thời gian   hủy diệt nét xuân đào

Lắm thay đổi   ta làm sao nhận diện…

*

Cộng thế nữa  cuộc đời bao diễn biến..

Thêm ba năm  với sự kiện ngập lòng…

Cảnh trêu ngươi  làm gãy đổ ước mong

Giờ xuân mãn  lưng nặng còng niềm nhớ…

*

Bao trống vắng  mỏi mòn.. ai lại ngỡ

Gặp được nhau  ắt duyên nợ ba sinh…

May mắn thay   hy hữu chuyện chúng mình

Nhờ Facebook.. và thần linh chỉ lối…

*

Cuộc tình cũ  ngọt ngào cùng trao đổi

Nối duyên mơ  chung nguồn cội Sài Gòn

Một lòng  hương lửa  sắt son

Thương nhau  hết kiếp  chẳng mòn  tim yêu…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 22/11/2018