ÔI QUÊ HƯƠNG

Nguyễn Ngọc René

Oi Que Huong 01

Tháng tư cuối, triệu người đau khổ

Ngày ba mươi..từ độ cưu mang

Mất nhà của cải lẫn vàng

Vì thân chiến bại lang thang vào rừng…

*

Kinh tế mới lệ rưng từng giọt

Phải chặt cây che gió nhà tranh

Trồng khoai cuốc đất thực hành

Chán chê khổ cực mỏng manh thân tàn…

*

Vì thế cuộc ly tan đất nước

Phải vượt biên cho được chẳng ngơi

Bao lần bị gạt tơi bời

Mất tiền, tù tội không lơi ý cuồn…

*

Nước vẫn đó tay luôn cứ tát

Việc rủi may còn bạc hùn nhau

Cuối cùng sóng gió biển nhàu

Qua cơn bĩ cực trước sau đến bờ

*

Nơi đất Thái niềm mơ vui sướng (1)

Ai ngờ đâu nay hưởng tự do

Bỏ đi ngày tháng tơ vò

Từ giờ ăn ngủ chẳng lo phập phồng.

*

Bao năm tháng mênh mông xứ lạ

Vẫn nhớ về với cả lòng thương

Sài Gòn bao ngả chặng đường

Làm sao quên được quê hương thuở nào…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 16/04/2017

(1) Thailand