Youtube: Buổi hội thảo và tưởng niệm nhà bác ngữ học Petrus TRƯƠNG VĨNH KÝ 8-12-2018 tại Little Saigon

H Vuong

Buổi hội thảo và tưởng niệm nhà bác ngữ học Petrus TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837-1898) ngày 8-12-2018 tại Little Saigon, Nam California. Nhóm chủ trương thuộc học giới gồm quý cựu giáo sư Nguyễn Trung Quân, Phạm Phú Minh, và Đỗ Quý Toàn (vị này có việc riêng nên không có mặt) – Ban điều hợp gồm Gs. Nguyễn Trung Quân và Phạm Phú Minh – Ban thuyết trình gồm 5 diễn giả: quý cựu giáo sư Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Chi, Bùi Vĩnh Phúc, Ls. Phan Đào Nguyên, Phạm Phú Minh. – Mở đầu chương trình và giới thiệu diễn giả: Gs Nguyễn Trung Quân Buổi hội thảo đã đưa ra những bài thảo luận nhằm mục đích chỉ ra những điểm sai của người Việt Nam thiếu sự nghiên cứu chính xác và vựt dây lòng yêu đất nước, yêu tiếng Việt khi đề cập về nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký. Có người coi buổi hội thảo như một sự giải oan cho nhà bác ngữ học, một nhà văn hoá Việt Nam, một con người vĩ đại Việt Nam.

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 1/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 2/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 3/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 4/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 5/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 6/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 7/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 8/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 9/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 10/11

 

TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC NGỮ HỌC PETRUS KÝ 8-12-2018 Clip 11/11