This image has an empty alt attribute; its file name is phan-uu-01.jpg

Được tin buồn

Nhạc sĩ Trần Quang Hải

Cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

niên khóa 1954-61

Sanh ngày: 13 tháng 05 năm 1944 tại Linh Đông Xã, Việt Nam

Từ trần ngày: 30 tháng 12 năm 2021 tại Limeil Brevannes, Pháp Quốc

Hưởng thọ: 77 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành ngày 04 tháng 01 năm 2022

Hỏa táng tại Crématorium de Valenton, 94460 Valenton Pháp Quốc

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh nhạc sĩ Trần Quang Hải sớm được siêu thoát.