Được tin buồn

Cụ Ông

Thomas Nguyễn Văn Thạnh

Cựu học sinh Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn thập niên 1940

Sanh ngày: 04/08/1932 tại Bình Dương, Việt Nam

Đã lên đường về nhà Chúa lúc 12g30 ngày Thứ Tư 01/12/2021

tại Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia

Hưởng thọ: 89 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn Euro Funeral, 890 Canterbury Road, Roselands 2196

Giờ thăm viếng: 05:30PM – 08:00PM Thứ sáu 03/12/2021

Thánh lễ an táng: 10:00AM ngày Thứ bảy 04/12/2021 tại Saint Therese Catholic Church, 15 Garrong Rd, Lakemba 2195

Hỏa táng: 12:00 giờ ngày Thứ bảy 04/12/2021 tại Rookwood Lidcombe (West Chapel).

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Thomas Nguyễn Văn Thạnh  sớm về nước Chúa.