Ít ai biết Hai Bầu, tác giả của một số bài viết có giá trị trên trang mạng của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký và trong đặc san của Hội là ai. Hôm nay để tưởng niệm người đồng môn Phạm Văn Minh vừa qua đời ngày đầu năm 2021, chúng tôi công khai xác nhận Hai Bầu là bút danh của anh Phạm Văn Minh, bên cạnh một bút danh khác thông dụng hơn: Quán Như.  Xin đăng lại hai bài viết có giá trị của anh như một nén hương lòng đưa tiễn người đồng môn đi về cõi vô cùng.