Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Anh Nguyễn Ngọc Thụ, cựu học sinh Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.

Phan Uu - Nguyen Van Thuc