PHÂN ƯU HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG (1939-2016) – Cựu học sinh Petrus Ký – WEBSITE CỎ THƠM (Phan Anh Dũng)

PhanUu-HoaSiDinhCuong-2016

(Hình Họa sĩ Đinh Cường trong Phân Ưu được trích từ tranh do Họa sĩ Trương Vũ vẽ và hoàn tất tháng 9, 2015)