Được tin buồn

Ông Lưu Trọng Hà

Pháp Danh: Nhuận Ngộ Pháp

Cựu Giảng viên trường Đại học Khoa Học Sài gòn

Là phu quân của cô Lưu (Nguyễn) Thị Đoan Trang, cựu Giáo sư trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1939 tại Quảng Nam, Việt Nam

Từ trần ngày 22 tháng 11 năm 2022 tại San Diego, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 84 tuổi

Tang lễ và hỏa táng được cử hành vào ngày thứ sáu 09 tháng 12 năm 2022 tại nhà quàn La Vista Cemetery & Crematory, CA 91950.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng cô Lưu Thị Đoan Trang cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Ông Lưu Trọng Hà sớm được siêu thoát.