Được tin buồn

Ông Nguyễn Văn Phấn

Pháp danh Vạn Pháp

cựu học sinh trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn từ 1953-1955.

Cựu Giáo Sư Trường THKT Nguyễn Trường Tộ, Sài Gòn

Sinh năm 1937 tại Long An, Việt Nam

Từ trần ngày 30/03/2023 (Nhằm ngày 09 tháng 02 năm Quý Mão)

tại Sydney, Australia

 Hưởng thọ 87 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ ba 18/04/2023 và hỏa táng tại Rookwood Memorial Garden & Crematorium, South Chapel, Memorial Drive, Lidcombe NSW 2141

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Văn Phấn sớm siêu thoát.