Được tin buồn

Thầy Nguyễn Hữu Kế

Cựu Giáo sư Toán trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh năm 1929 tại Hà Nội, Việt Nam

Vừa từ trần lúc 19 giờ 40 ngày 23 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 2 tháng 2 nhuần năm Quý Mão)

Thượng thọ: 95 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành ngày 26 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 năm Quý Mão) và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Hữu Kế sớm được siêu thoát.