Ngày Vui Qua Mau

Nguyên Dũng

ngay vui qua mau 03

Gần nhau hết đêm nay
Rồi mai sẽ chia tay
Trong ta tình hoang phế
Phôi phai

Con chim nào thôi hót
Con đường nào thôi qua
Ta nghe đời ung nhọt
Chia xa

Một lần thôi cũng đủ
Một thời em yêu ta
Con tim khô ngưng đập
Tuổi già

Còn đâu những đêm xưa
Tình treo gió đong đưa
Bên dương cầm em khóc
Chiều mưa 

Còn đâu những ngày vui
Giờ đây sống đôi nơi
Con tim đau nhức nhối
Đời đời…

(1973)

Nguyên Dũng