Lời ca xuân của người già

Tạ Ký

Con dau ngay tho mong 01

Hát lên một khúc xuân xanh,
Niềm đau còn lại trên vành môi em.
Từ xa đôi cánh tay mềm,
Lời ru đại bác từng đêm vọng về.

Hát lên một khúc xuân tình,
Dáng yêu từ thưở phiêu linh cõi nào.
Tả tơi mấy cánh hoa đào,
Nhìn qua khói thuốc trăng sao võ vàng.

Hát lên một khúc xuân sầu,
Đoá lê trắng nõn mái đầu hoa râm.
Hỏa châu lơ lững trăng rằm,
Lắng nghe từng bước tháng năm xa dần.

Hát lên một khúc xuân già,
Phiêu bồng nếp trán la đà dấu chân.
Buồn cho xuân lại sắp tàn,
Đầy trong ánh mắt muôn vàn nhớ thương.

Nguồn: Đặc san Xuân Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký năm 1975.