Khuê oán

閨怨

Ảnh minh họa

Nguyên tác: Vương Xương Linh
婿

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu

Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc

Hối giao phu tế mịch công hầu

Bài dịch của Trần Thạnh:

Lầu khuê thiếu phụ chẳng u sầu

Ngày xuân trang điểm, hốt vì đâu?

Dương liễu cành xanh nay đã úa

Công hầu chàng trót đến bao lâu?

Trần Thạnh (3/1991)