Được tin buồn

Ông Huỳnh văn Son

Cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn niên khóa 1963-70

Khoá 3/72 SQTB TĐ.

Binh chủng Thiết Giáp.

vừa từ giã cõi đời vào ngày Feb 4- 2022, tại Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến.

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.