Ếch luộc

Nguyễn Ngọc René

ech luoc 01

Kià tàu khựa độc thâm chiến thuật

Luộc Việt Nam chết ngất dần dà

Số phần sẽ bị phỏng da

Giang sơn nghiệt ngã thấy mà hỡi ôi !…

*

Chín chục triệu cứ ngồi đưa mắt

Những quan to thì mặc sự tình

Làm giàu tham nhũng lo rinh

Thấy tiền là đớp riêng mình đã tay…

*

Nhượng đất chẳng trưng bày dân chúng

Nhấn nút bầu sợ đụng quyền hành

Một giây giữ lợi quả nhanh

Ra sao cũng mặc bại thành do thiên…

*

Giao Phú Quốc lại liền thêm nữa

Vân Đồn kia tàu khựa không chừa

Bắc Vân Phong nắng cùng mưa

Trao luôn trung quốc cho vừa họa dân…

*

Bằng mọi cách ân cần chữ Việt

Hãy đồng tâm ta viết đôi lời

Xem thường ngoảnh mặt bỏ rơi

Tội mang cùng nước tơi bời mai sau…

*

Nhìn ếch luộc nát nhàu không hiểu

Chẳng lẽ nào bao triệu dân Nam

Mặc ai bán nước cứ làm

Số mình nhỏ bé nào ham tỏ bày…

*

Quen rồi chịu đắng ngậm cay

Hiện tình tổ quốc tháng ngày cho qua .!..

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 03/06/2018