Tin buon 01

Quý thầy cô, cùng các cựu học sinh Petrus Ký các nơi nhận được tin buồn đã mất đi 2 thành viên thuộc đại gia đình Petrus Ký, đặc biệt Petrus Ký Úc châu, PK Đặng Thành Danh và PK Lã Anh Dũng, trong thời khoảng 4 tiếng vào cùng ngày 22 tháng 6, 2016. Cả hai anh sinh 1953, hưởng thọ 63 tuổi.

 Trước tin buồn này chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến của hai anh Đặng Thành Danh và Lã Anh Dũng, nguyện cầu hương linh của hai anh Danh và Dũng sớm về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Thanh Liêm, Dương Ngọc Sum, Bồ Đại Kỳ, Tiểu Tử Võ Hoài Nam, Đào Kim Phụng, Phạm Xuân Ái, Phạm Mạnh Cương, Phan Lưu Biên, Lê Văn Đặng, Đỗ Quang Vinh, Nguyễn Sỹ Thân, Trần Văn Thuần, Nguyễn Văn Sâm, Phạm Gia Cổn, Trần Thành Minh, Nguyễn Hữu Phước, Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền, Mai Thanh Truyết, Trần Văn Đạt, Võ Vĩnh Thuận, Nguyễn Quí Định, Tô Văn Cấp, Trần Quang Hải, Quách Vĩnh Thiện, Nguyễn Văn Ưu, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Phú Phong, Lê Thành Lân, Lâm Mỹ Hoàng Anh, Trần Văn Trung, Lê Phước, Paul Vân, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Lý Sáng, Trần Văn Nam, Đặng Văn Trặch, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thành Thụy, Trần Thanh Long, Trang Sĩ Phước, Lương Tế Hà, Phạm Thế Trung, Dương Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Linh, Chu Quốc Hưng, Nguyễn Trung Kiên, Phan Thanh Tâm, Lâm Kim Khánh, Phan Tấn Đạt, Phan Anh Dũng, Nguyễn Tấn Phát, Võ Quang Đạt, Đỗ Trọng Thai, Tony Đặng Tuấn, Tôn Tường Vũ, Ngô Bá Định, Đàm Quang Trung, Phâm Xuan Phương, Lê Thương, Dương Văn, Quách Đại, và Trần Việt Hải.

 Đồng Thành Kính Phân Ưu

Phan uu 01