Được tin buồn

Cụ ông Nguyễn Háo Nghĩa

Pháp Danh: Chúc Lý

Là nhạc phụ của anh Đặng Tấn Phúc, cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn.

Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1928 tại Vĩnh Long, Việt Nam

Từ trần ngày 04 tháng 12 năm 2022 tại Sydney

Hưởng thọ: 94 tuổi

Tang lễ và hỏa táng được cử hành vào ngày thứ năm 08/12/2022 tại:
Rookwood Memorial Garden & Crematorium

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng anh chị Đặng Tấn Phúc và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ ông Nguyễn Háo Nghĩa sớm được siêu thoát.