Con Đường Đưa Tôi Vào Lực Lượng Đặc Biệt

Lê Thành Lân

Xin giới thiệu bài viết của anh Lê Thành Lân, ra trường Petrus Ký năm 1961, sinh hoạt với hội Ái hữu Petrus Ký Nam California từ ngày hội mới thành lập năm 1993,  và được tín nhiệm trong các chức vụ Phó Hội Trưởng Nội Vụ 1995-1999, Hội Trưởng 2000-2003.  Bài viết “Con đường Đưa Tôi Vào  Lực Lượng Đặc Biệt” được đăng trên Đặc San Lực Lượng Đặc Biệt Xuân Bính Tý, 1996. 

https://vva.vietnam.ttu.edu/images.php?img=/images/286/2862814001.pdf

Xin trích đăng bài viết này để ca ngợi công lao đóng góp của anh trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà để “cứu lấy giang sơn gấm vóc do tiền nhân để lại, xây dựng một đất nước tự do độc lập, phú cường và đem lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân”, như lời kết anh dã viết.

Võ Phi Hùng, PK 1967-1974