CHUẨN BỊ DỰ THI ĐỆ THẤT SANG NĂM

GS Lê Đức Sơn

Đọc được bài viết “Chuẩn bị dự thi Đệ Thất sang năm”, của GS Lê Đức Sơn (GS Sử Địa, trung học Cần Giuộc và Sương Nguyệt Anh) trên báo Chính Luận số 712, ngày 17-8-1966, tôi thấy có bảng liệt kê con số thí sinh trúng tuyển vào lớp đệ thất, nên xin trích đăng lại nơi đây, và xem đó là một tư liệu của thời học sinh đã qua.

Petrus Ký có 434 thi đậu trong số 5,147 thí sinh (với tỷ lệ là 8.43%), nhưng tỉ lệ này còn khá hơn trường Mạc Đỉnh Chi khi chỉ có 8.04% (377/4686), trong khi Gia Long – 8.92% (776/8695), Trưng Vương –  11.3% (442/3704), Chu Văn An – 14.0% (275/1951) và Võ Trường Toản – 10% (324/3184).  Rất tiếc những con số thống kê này không được GS Sơn cho biết là vào năm thi nào, nhưng có thể là năm 1966.

Theo ông cho biết thì việc thi vào trường công thật muôn vàn khó khăn.  Trong khoảng thời gian giữa thập niên 1960, tại vùng Saigon – Gia Định có chừng 30 ngàn thí sinh, nhưng chỉ có 3 ngàn em được cười còn 27 ngàn em kia thì mếu.  Lời khuyên của ông là cho đứa trẻ học luyện thi, và phụ huynh nên thường xuyên kiểm soát bài vở con em mình.   Ông cũng nói đến việc không nên chú trọng về môn toán không thôi, vì cả 3 bộ môn Toán, Luận và Câu hỏi thường thức đều cùng một hệ số.  GS Lê Đức Sơn cho thêm lời phê bình về các bài luận trung bình chỉ độ hai trang giấy hẹp, văn lủng củng, sai mẹo, sai chính tả, ý tứ nghèo nàn, đọc chán vô cùng. Cho nên lâu lâu được một bài câu văn gọn ghẽ một chút là vung tay cho điểm rộng.

Võ Phi Hùng, PKý 67-74

4-3-2022

Link (nơi trang 5): http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Nhat%20Bao%20Chinh%20Luan/ChinhLuan_0712%2017AUG1966.pdf