Chim Sợ Cành Cong

Nguyên Dũng

chim so canh cong 02
Le Printemps (Mùa Xuân)                  René Magritte                                                                        

Em như một thỏi nam châm
Hút anh, vụn sắt trong từ-trường-em
Anh như chim đậu cành mềm
Thấy cây cong tưởng là cung bắn mình
Một lần chim bị tên ghim
Trăm năm ám ảnh cành là cây cung
Em, bàn tay sắt bọc nhung
Bao che móng vuốt, tên cung bạo tàn!

(1998)    

Tặng Lê Nhơn Lộc (Petrus Ký 1970-71), người chỉ thích thơ lục bát…

Nguyên Dũng