Cáo phó của Gia đình Anh Nguyễn Ngọc Thụ, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký về việc thân phụ anh là Bác Nguyễn Văn Thực tạ thế:

CAO PHO Nguyen Van Thuc