Được tin buồn

Bác sĩ Vincent Trần Văn Nam

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Bắc Cali

Sinh ngày 29 tháng 7 năm 1943 tại Sài gòn, Việt Nam

Từ trần lúc ngày 24 tháng 02 năm 2023 tại California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 80 tuổi

Tang lễ được cử hành vào ngày thứ Sáu 17 tháng 3 năm 2023 tại nghĩa Trang Oak Hill, 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh BS Vincent Trần Văn Nam sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.