Bản Thâu Xuất Lễ Bách Chu Niên Cụ Tiên Hiền P.  Trương Vĩnh Ký

Võ Phi Hùng (PK 67-74) sưu tập

(Nguồn: báo Lục Tỉnh Tân Văn số 5883 ngày 17-6-1938)

Lời giới thiệu:

Được hơn 6 tháng sau ngày tổ chức lễ kỹ niệm trăm năm ngày sinh nhật ông Trương Vĩnh Ký tại Cái Mơn và Chợ Quán, trong hai ngày liên tiếp 6 và 7 tháng 12 năm 1937, người trưởng ban tổ chức là ông Nguyễn Văn Của đã cho biết tiền chi và thâu đồng nhau với số tiền là 16.384,62 đồng tiền Đông dương.

Về tiền thâu, ta có thể thấy đa số 4/5 là do đồng bào đóng góp.  Số còn lại là do nhà cầm quyền Pháp bỏ vào, nhiều nhất là ở Nam kỳ (1.619đ), kế đến là Bắc kỳ (450đ) và ít nhất là Trung kỳ (54đ), thua cả Saigon-Chợ Lớn (300đ) và ông vua Bảo Đại (200đ).

Về tiền chi, tổn phí tại Chợ Quán cao nhất là 10.300 đồng trong việc xây cất đài kỷ niệm, hai cái cửa ngỏ lớn, sửa nhà mồ và các việc tạo tác khác.  Số tiền chi này gấp 3 lần ở Cái Mơn trong việc đặt một bia kỷ niệm cho ông và cất nhà che, với số tiền là 3.619,13 đ.  Các tổn phí khác cho hai buổi lễ và văn nghệ ngày 4-12 thêm vào đó 1796.56đ.  Cũng không quên là ban tổ chức đã bỏ ra 100.10đ để mua 100 quyển sách của ông Jean Bouchot “Un Savant et un Patriote Cochinchinois — Petrus J. B. Trương Vĩnh Ký (1837-1898)”.  Không rõ là sách này được tặng cho ai.

https://drive.google.com/file/d/1VjdJzkx4zLqP2TE-XoRzBrMzhO6p4K_N/view

Đáng lưu ý là phần sau cùng có loan báo là Toàn quyền Đông dương ngày 26-5-1938 đã ký nghị định công nhận đền Kỷ niệm, mộ cụ Trương Vĩnh Ký, tấm bản đá cẩm thạch gắn trước nhà bà Hà Minh Phải, Chợ Quán, và tấm bia đá dựng ở Cái Mơn, Bến Tre được ghi nhận vào hạng lịch sử kiến tạo của Đông dương.

Võ Phi Hùng (PK 67-74) sưu tập

17-11-2022

Báo Lục Tỉnh Tân Văn, số 5883 ngày 17-6-1938