Hội Trưởng Tạ Lộc Phước trao chứng nhận Hội viên Danh dự cho Bác Nguyễn Văn Mân

Hội Trưởng Tạ Lộc Phước – Hội viên Danh Dự Nguyễn Văn Mân – Anh chị Phúc Cúc