Được tin buồn

Bà Khiếu Đức Long

Khuê danh LƯU THỊ SONG AN

Pháp danh TÍN CHÂU

Cựu giáo sư các trường trung học: Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long),

Lý Thường Kiệt (Gia Định), nữ Gia Long (Sài Gòn),

Anh văn Hội Việt-Mỹ (Sài Gòn)

Đã mệnh chung ngày 25 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 4 tháng giêng năm Quý Mão tại Québec, Canada

Hưởng thọ 87 tuổi

Linh cữu được quàn tại nhà quàn Magnus Porier Laval và sẽ được hoả táng

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng Giáo sư Khiếu Đức Long và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Bà Khiếu Đức Long, khuê danh Lưu Thị Song An sớm được siêu thoát.