Cáo Phó của gia đình GS Nguyễn Ngọc Đính: Phu nhân của GS Nguyễn Ngọc Đính – Bà Anna Theresa Nguyễn Thủy Tiên từ trần ngày 21/10/2015

caophoBaNguyenThuyTien