Phân Ưu của Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu đến gia đình GS Nguyễn Ngọc Đính: Phu nhân GS Nguyễn Ngọc Đính – Bà Anna Theresa Nguyễn Thủy Tiên từ trần ngày 21/10/2015.

Anna Theresa Nguyen Thuy Tien - Phan Uu