Được tin buồn

Bào đệ của BS An Quốc Huy, cựu học sinh trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn niên khóa 1962-69 là:

BS Christopher An Quốc Thành

cựu học sinh trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn niên khóa 1973-80

vừa từ trần

Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàng Trường An, 120 Fairfield street, Fairfield East NSW 2165

Giờ thăm viếng: Thứ tư 20/7/2022 từ 12pm đến 08:00pm

Lễ an táng ngày Thứ năm 21/7/2022 10am -12pm

Di quan lúc 12pm đến Rockwood cemetery, Lidcombe

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Christopher An Quốc Thành sớm siêu thoát.