Thơ Mùa Thu

Nguyên Dũng
(1973)

tho mua thu 01
                                                                                                                                          Ảnh: Internet 

• Hồ Rừng Thu

  Mắt đen lay láy
  Như đáy hồ thu
  Quanh ta trời đổ sương mù
  Yêu em có nhớ mùa thu nào về

• Một Khung Trời Cũ

  Trong ta vẫn nhớ muôn đời
  Ngày xưa tháng cũ có trời vào thu
  Chiều mưa từng cánh hải âu
  Về trong trí nhớ phai mầu thời gian