NỖI NIỀM RIÊNG

Nguyễn Ngọc René

Noi niem rieng 01

Trời vừa chớm xuân về trên đất khách
Chẳng đi tìm mà sao mạch thơ ra
Vần ôm câu cú mặn mà
Như cây ươm nụ nên hoa cho đời.

*
Noi niem rieng 02Viết chi nữa ! Thôi nghỉ ngơi cho sướng
Moi tim hoài có ai thưởng gì không ?
Lời thơ nhạt nhẽo hay nồng
Cũng là vô ích mênh mông riêng mình…

*
Vận không đẹp và chẳng xinh ý tưởng…
Lời tầm thường thêm chiều hướng ba xu
Văn chương một đóng lù lù !..
Vần treo cẳng ngỗng rõ ngu dại khờ…

*
Noi niem rieng 03Bởi yêu mến lòng chơ vơ cứ viết
Xong cho ngâm với tâm thiệt biếu không
Dòng tình miễn phí tim nồng
Dẫu ai phê phán tên ngông là mình !

*
Thôi cũng mặc ai rẻ khinh đành chịu
Trải tâm tư..vui, tiu nghỉu..thiệt..hơn…
Thật tình không có chi hờn
Thơ về tay viết nguồn cơn riêng mình.

*
Noi niem rieng 04Như đêm tối ắt bình minh sẽ đến
Tháng ngày trôi đinh đợi nện quan tài
Thơ buồn chấp điếu hôm mai
Buồn chi rồi cũng áo cài khăn tang…

*
Đề tài dở chữ dụng càng thô thiển
Chỉ viết chơi vì tâm nghiện vần mơ

*
Cho nên đặt bút i tờ
Vận vào cố gắng tựa thơ vậy mà…

-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris – 02/05/2017

NỖI NIỀM RIÊNG  ( SBLB – Song Bát Lục Bát )

NS Hoàng Đức Tâm diễn ngâm

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René