01/11/2015

Nguyễn văn Lành

Một năm qua nhanh thật .

Vẫn còn nhớ những bồn chồn , rung động trong một buổi sáng sớm tháng 11 năm 2014 , mở đầu Ngày Truyền Thống PK – Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp – Bến Sắn , sợ chẳng nói được lời nào cả . Nhưng rồi với tình thương người đến người , tình PK sâu đậm , và một chút tưởng nhớ người Bác Sĩ hy sinh cuộc đời y nghiệp cho những bệnh nhân tại bệnh viên phong Bến Sắn …. cuối cùng , đoàn thiện nguyện , với những đóng góp từ mọi miền trên thế giới , đã đem đến những trại sinh trong ngày truyền thống ấy , những nụ cười thật tươi thật ấm và những cảm giác được thương yêu …. để làm hành trang trên những đoạn đường dài lắm chông gai trước mặt .

Năm nay , mọi việc dễ dàng hơn tí , có lẽ do hai tấm posters của cô bé Thánh Mẫu , nay đã sồn sồn với lắm bụi đời , ngồi nắn nót , rồi dán dùm trên tường .

Bác Sĩ Hồng Hải và bạn Minh Nghĩa mến ,

Thứ bảy hôm qua , ngày đầu của chương trình thiện nguyện Bến Sắn , đã nhận được rất nhiều ủng hộ của các đồng bào Việt , hiện ở Sydney …cùng các cựu học sinh PK từ Melbourne , San Francisco , Cabramatta , Yagoona , Sefton , Padstow hay ở cạnh bên , xin gởi đến các bạn danh sách sơ khởi : nhóm PK khởi đầu :

             1- Anh Trần Văn Tường  ( PK 49-54 ) : 100 aud

             2- Mai Viết Kinh Luân : 500 aud

             3- Phan Chi Hiệp : 500 aud

             4- Lê Phước Hải :  200 aud

             5 – Nguyễn Phú Xuân ( PK 1939 ) : 25 aud

             6 – Vương Văn Hải : 100 aud

             8 – Dương Xuân Phúc : 50 aud

             9- NVL : 500 aud

             và :

            10 – Nguyễn Chánh Phong : 100 aud

            11- Nguyễn Anh Tài : 50 aud

            12- Nguyễn Long Châu : 50 aud

            13- Nguyễn Thị Mỹ An : 25 aud

            14- Wu Mỹ Lan : 100 aud

            15- Hoàng Thị Diễm : 100 aud

            16- Từ Tuệ Minh : 10 aud

            17- Nguyễn Thị Yến : 50

           18- Đào Thị Nữ : 10

           19 – Chiêm Ten : 10

           20- Vương Thị Cúc : 30

           21- Trần Thị Thuý Phượng : 5

           22 – Nguyễn Thuỳ Vân : 20

           23- Lê Thị Hằng : 25

           24 – Lê Khanh : 100

           25 – Nguyễn Thị Minh Nguyệt : 20

           26 – Nguyễn Thị Hạnh : 50

           27 – Nguyễn Đức Hợp : 10

           28 – Trần Thị Tâm : 5

           29 – Trần Thị Lệ Thu : 50

           30 – Nguyễn Văn Quãng : 20

           31 – Huỳnh Mai : 50

           32 – Đỗ Xuân Hùng : 20

           33 – Lê Thị Tuyết : 50

           34- Nguyễn Minh Ngọc : 10

           35 – Phùng Tôn Đức : 10

    và

           36 – Nguyễn Thị Cẩm Vân : 100

 Tổng cộng : 3,105 aud

 Ngồi viết lại trong ngày chủ nhật , để gởi đến PK thân thương , lòng vui và nhẹ như làn gió thoảng trong sân …. Một chút vui như bạn Trương Minh Công , ngày hôm qua , nhận được tấm ban khen ” Tưởng Lệ Chứng ” trao từ thầy hiệu trưởng Bùi Vĩnh Lập …. 51 năm , Công chưa nhìn thấy …. nay dù muộn màng , nhưng đã nói lên tình PK và những đóng góp quý giá của bạn cho tập thể PK . Bravo TMC .

Mong bình an , hài hoà trong tình yêu thương .

tam long vang

                                           VL ( DP 1/11/15 )